Парцел Околовръстно и Ломско шосе

с.Мрамор земеделска земя